Kamil MusiałKamil Musiał – Aplikant Adwokacki Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracę zawodową koncentrował dotychczas wokół prawa i postępowania cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego i telekomunikacyjnego. Kontynuuje działalność naukową przygotowując doktorat z dziedziny prawa administracyjnego, tj. prawa ochrony zdrowia.