Katarzyna KasińskaKatarzyna Gałka – adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendystka Programu Erasmus na Pazmany Peter Katolikus Egyetem w Budapeszcie. Przed rozpoczęciem współpracy z Kancelarią KMiW s.c. zdobywała doświadczenie w kancelarii notarialnej oraz kancelarii radcy prawnego.

Posiada doświadczenie w zakresie szeroko pojętej obsługi korporacyjnej oraz doradztwa prawnego świadczonego podmiotom gospodarczym w sferze praw konsumentów.