202005.25
0

Otwarcie szkół od dnia 25 maja 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
od dnia 25 maja 2020 r.:

1. Szkoły podstawowe prowadzą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktycznymi dla uczniów klas I-III.
2. Szkoły podstawowe prowadzą konsultację dla uczniów dla uczniów klas VIII.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego możliwość konsultacji w szkole zostanie udostępniona uczniom wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych od dnia 1 czerwca 2020 r.

Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie warunków sanitarnych obowiązujących w szkołach w związku z powrotem do szkoły uczniów są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men