Paulina ZmyślonaPaulina Zmyślona – radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej:
– podmiotów z branży telekomunikacyjnej – w szczególności w sprawach związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych na rynku detalicznym,
– podmiotów z branży hazardowej ? w szczególności w zakresie prowadzenia zakładów wzajemnych.,
– niepublicznych uczelni wyższych ? w szczególności w zakresie bieżącej obsługi prawnej.

W dotychczasowej praktyce brała udział w tworzeniu regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych, wzorów umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, wzorów dokumentacji wewnętrznej operatora telekomunikacyjnego. Reprezentowała operatorów telekomunikacyjnych w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) oraz przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

W związku z obsługą podmiotów z branży hazardowej posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych poczynając od etapu tworzenia spółki prawa handlowego w oparciu o wymogi ustawowe.

Reprezentuje podmioty w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym.