• „Czy zakładać skład podatkowy? Skład podatkowy ? dobry sposób optymalizacji kosztów”, Paliwa Płynne nr 4/2005;
 • „Zmiany podatkowe w zasadach obrotu”, Paliwa Płynne nr 7/2005;
 • „Informacja o cenach konieczność czy reklama?”, Paliwa Płynne nr 8/2005, Adam Toczyski;
 • „Naglący problem – zakaz skrętu w lewo, ciągłe linie”, Paliwa Płynne nr 9/2005, Adam Toczyski;
 • „Nowe przepisy: szczegółowe warunki prowadzenia składów podatkowych” Paliwa Płynne nr 9/2005;
 • „Obrót olejem opałowym ? pytania i odpowiedzi”, Paliwa Płynne nr 10/2005;
 • „Naglący problem: lewoskręty i ciągłe linie (2)”, Paliwa Płynne nr 10/2005, Adam Toczyski;
 • „Wniosek o pisemną interpretację przepisów”, Paliwa Płynne nr 11/2005, Adam Toczyski;
 • „Nowe zasady tworzenia obowiązkowych zapasów paliw ciekłych”, Paliwa Płynne nr 11/2005;
 • „Reklama w pasie drogowym”, Paliwa Płynne nr 1/2006, Adam Toczyski;
 • „Ministerstwo Finansów: wzrost stawki akcyzy na lekkie oleje opałowe o ponad 450%, na ciężkie o ponad 1500%”, Paliwa Płynne nr 5/2006;
 • „Paliwowa franczyza ? Problemy z umową”, Paliwa Płynne nr 2/2007, Adam Toczyski;
 • „Naglący problem: zakaz skrętu w lewo, ciągłe linie, pylony reklamowe, informacje cenowe”, Paliwa Płynne nr 2/2007, Adam Toczyski;
 • „Zapasy ropy i gazu”, Paliwa Płynne nr 4/2007, Adam Toczyski;
 • „Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków”, Paliwa Płynne nr 8/2007, Adam Toczyski;
 • „Środki na hermetyzację i modernizację stacji i baz paliw”, Paliwa Płynne nr 5/2008, Adam Toczyski;

Ponadto wypowiedzi i informacje o obowiązujących i planowanych zmianach przepisów Prawnych oraz opinie naszych prawników zamieszczane są cyklicznie w miesięczniku „Paliwa Płynne” wydawanym przez Polską Izbę Paliw Płynnych, a skierowanym głównie do sektora paliwowego.

Szkolenia

Członkowie zespołu naszej kancelarii aktywnie uczestniczą w szkoleniach oraz konferencjach organizowanych dla przedsiębiorców.