202005.12
0

Sieć 5G w Polsce a koronawirus. Aukcja 5G. Skrócenie kadencji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Z wybuchem epidemii pojawiły się głosy, że rozwijająca się na świecie sieć 5G odpowiada za pandemię koronawirusa.

Komunikat zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozwiewa wątpliwości.

Koronawirus nie przenosi się drogą fal radiowych, w związku z czym rozwój sieci 5G nie może w żaden sposób odpowiadać za światową epidemię.

Dodatkowo UKE przypomina, że narażenie na pola elektromagnetyczne, spowodowane przez sieć 5G, jest mniejsze niż przy sieci 4G.

Komunikat UKE dostępny pod adresem: https://uke.gov.pl/akt/siec-5g-jest-bezpieczna-dla-ludzi,313.html

W związku z wprowadzeniem przepisów tarczy antykryzysowej bieg postępowań administracyjnych został zawieszony.

Dotyczy to także biegu terminu składania ofert wstępnych w aukcji pasm dla sieci 5G.

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który czeka na podpis Prezydenta, w ramach tarczy antykryzysowej 3.0, przepisy zawieszające bieg postępowań administracyjnych zostaną uchylone.

W związku z tym aukcja pasm dla sieci 5G mogłaby zostać wznowiona.

Zgodnie jednak z przepisami projektu ustawy – art. 62 – Kadencja Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przypadająca na lata 2016–2021 ulega skróceniu i kończy się po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Do tego przepisy ustawy zawierają zapisy wprowadzające do ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne art. 115 ust. 1 pkt 10 oraz art. 118d ust. 1a oraz 1b, które zobowiązują do unieważnienia aukcji, takich jak aukcja padm dla sieci 5G, przy których nie uwzględniono rekomendacji i wytycznych Europejskiej Agencji do spraw Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).

Wymóg dotyczący uwzględnienia tych rekomendacji zostanie wprowadzony dopiero przepisami tarczy antykryzysowej 3.0, co zatem zrozumiałe, przy ogłoszeniu rozpoczętej aukcji pasm dla sieci 5G, tego uwzględnienia nie dokonano, co niesie za sobą konieczność jej unieważnienia.

Dlatego wszystko wskazuje na to, że trwająca aukcja pasm dla sieci 5G zostanie unieważniona.

Warto przy tej okazji wspomnieć, że od 11 maja 2020 r. Plus jako pierwszy operator w Polsce uruchomił sieć 5G.