W uzgodnieniu z Klientem proponujemy kilka form współpracy i rozliczeń:

  • rozliczenie miesięczne ? ryczałtowe, którego wysokość jest uzależniona od zakresu pomocy prawnej zlecanej przez Klienta;
  • rozliczenie godzinowe lub godzinowo ? ryczałtowe ze stałym wynagrodzeniem miesięcznym oraz dodatkowo indywidualnie;
  • uzgodnione wynagrodzenie w konkretnych sprawach, zlecanych przez Klienta;
  • wynagrodzenie stałe uzgadniane indywidualnie za prowadzenie poszczególnych spraw;
  • wynagrodzenie success fee uzgadniane indywidualnie w formie tzw. „premii za wynik sprawy”.

W każdym przypadku forma współpracy oraz zasady rozliczeń pozostają do wyboru Klienta.