Kancelaria butikowa


Wielopłaszczyznowa analiza problemów naszych Klientów dokonywana przy udziale zespołu prawników stwarza możliwość całościowego podejścia do powierzonego nam problemu.

więcej...

Doświadczenie


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i dogłębną znajomością polskiego systemu prawnego. Efektywnie współpracujemy z polskimi i zagranicznymi firmami i organizacjami.

więcej...

Specjalizacja


Kancelarię tworzy starannie dobrany zespół radców prawnych i adwokatów, aplikantów radcowskich i adwokackich oraz prawników o najwyższych kwalifikacjach zawodowych.

więcej...

In-house KMIW


Stała i kompleksowa obsługa prawna Firmy przez co najmniej 5 adwokatów/radców prawnych oraz delegowanego Prawnika w siedzibie Klienta.

więcej...

Newsletter

Wierzytelności i zadłużenie firmy w czasie epidemii COVID-19

kmiw-admin  Komentarze (0)
Czas epidemii COVID-19 wiążę się z destabilizacją sytuacji gospodarczej w kraju, a co za tym, sytuacji finansowej polskich przedsiębiorców. W związku z bieżącymi transakcjami handlowymi, wobec niezrealizowanych płatności za usługi czy towary, których świadczenie/dostarczanie nie...

Ochrona danych osobowych w czasie epidemii COVID-19

kmiw-admin  Komentarze (0)
Walka z epidemią COVID-19 koronawirusa rodzi wątpliwości do zakresu i charakteru przetwarzania danych osobowych. Do tych wątpliwości odniósł się Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w oświadczeniu na stronie internetowej Urzędu: https://uodo.gov.pl/pl/138/1456 Wyraził on stanowisko, że...

Kancelaria butikowa

W Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów „KMiW” s.c. tworzymy zespół specjalistów będący kancelarią butikową specjalizującą się w świadczeniu usług dla podmiotów gospodarczych działających na rynkach regulowanych w zakresie prawa telekomunikacyjnego, energetycznego, i paliwowego, regulacji związanych z rynkiem gier. Dodatkowo obsługujemy również podmioty działające w obszarze szkolnictwa  wyższego

Mając na uwadze błyskawiczny rozwój technologii jakim charakteryzują się branże w obszarach na których nasza kancelaria realizuje swoje usługi, na bieżąco poszerzamy swoją wiedzę, zapewniając tym samym naszym Klientom rzetelną, pewną obsługę prawną w tak skomplikowanych i specjalistycznych  dziedzinach prawa. Nie ograniczamy się wyłącznie do wiedzy stricte prawniczej lecz staramy się śledzić na bieżąco rozwój branż będących w naszym zainteresowaniu biorąc m.in. udział w rozmaitych szkoleniach, sympozjach czy konferencjach.  

Zawsze  jesteśmy blisko Klienta, słuchamy go, szukamy najkorzystniejszych rozwiązań dla jego firmy, tak aby  wszelkie stosowane rozwiązania były jednocześnie zgodne z prawem, optymalne i biznesowo uzasadnione.

Nasz zespół

Agnieszka Miksa Kwaśniak
Agnieszka Miksa - Kwaśniak

Radca prawny, wspólnik

 
Robert Kwaśniak
Robert Kwaśniak

Adwokat, wspólnik

 
Anna Tomczyk
Anna Tomczyk

Adwokat

 
Adam Krassowski
Adam Krassowski

Adwokat

 
Paulina Zmyślona
Paulina Zmyślona

Radca Prawny

 
Katarzyna Kasińska
Katarzyna Gałka

Adwokat

 
Sylwia Szulecka
Sylwia Szulecka

Asystentka, Sekretariat

 
Kamil Musiał
Kamil Musiał

Aplikant Adwokacki

 
Agnieszka Miksa Kwaśniak
Agnieszka Miksa - Kwaśniak

Inspektor ODO