202107.30
0

Elektroniczny KRS

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż od 1 lipca 2021 roku wszystkie wnioski dotyczące podmiotu, który podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców (KRS), będą składane wyłącznie elektronicznie z Portalu Rejestrów Sądowych za pomocą specjalnych interaktywnych formularzy. Zarówno wnioski, jak i dokumenty do nich załączone będą podpisywane za pomocą kwalifikowanego podpisu, albo profilu zaufanego ePUAP. Wszelka korespondencja Wnioskodawcy…

202102.08
0

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

• Celem Tarczy 2.0 jest pomoc finansowa dla firm z 54 branż, najbardziej poszkodowanych, które musiały ograniczyć lub zawiesić swoją działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19. • Wartość programu to łącznie 13 mld zł. • Termin składania wniosków: 15 stycznia – 28 lutego 2021 r. • Wnioski należy składać za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej,…

202102.02
0

Rodzina 500+

Z dniem 1 lutego 2021 roku ruszył nabór wniosków w ramach programu „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. Wnioski można składać jedynie drogą elektroniczną na 3 sposoby: 1) bankowość elektroniczna, 2) portal Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl 3) PUE ZUS Natomiast od 1 kwietnia…

202012.02
0

USTAWA ANTYPRZEMOCOWA

W dniu  30.11.2020 roku weszła w życie Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – tzw. Ustawa Antyprzemocowa – mowa tutaj o nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i szeregu innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 956). Ustawa zakłada min. dodanie do Ustawy o policji…

202006.25
0

Wierzytelności i zadłużenie firmy w czasie epidemii COVID-19

Czas epidemii COVID-19 wiążę się z destabilizacją sytuacji gospodarczej w kraju, a co za tym, sytuacji finansowej polskich przedsiębiorców. W związku z bieżącymi transakcjami handlowymi, wobec niezrealizowanych płatności za usługi czy towary, których świadczenie/dostarczanie nie zostały zatrzymane w dobie epidemii, powstają zatory płatnicze. Pytanie, co zrobić w sytuacji, gdy kontrahent zwleka już długi czas z…

202006.24
0

Ochrona danych osobowych w czasie epidemii COVID-19

Walka z epidemią COVID-19 koronawirusa rodzi wątpliwości do zakresu i charakteru przetwarzania danych osobowych. Do tych wątpliwości odniósł się Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w oświadczeniu na stronie internetowej Urzędu: https://uodo.gov.pl/pl/138/1456 Wyraził on stanowisko, że przepisy wprowadzone w związku z epidemią COVID-19 w Polsce są zgodne z rozporządzeniem RODO. Jak wskazano w motywie 46 rozporządzenia…

202006.19
0

Bon wakacyjny na wakacje dla urlopowiczów i branży turystycznej

Niedawno zapowiadano wprowadzenie przepisów pozwalających Polakom zatrudnionym na etacie na skorzystanie z bonu turystycznego na wakacje w kraju w wysokości 1000 zł. Założenia projektu ustawy w sprawie bonu 500 zł na każde dziecko do 18. roku życia z przeznaczeniem na wyjazd wakacyjny, różnią się jednak od pierwotnych zapowiedzi. Do Sejmu trafił właśnie prezydencki projekt ustawy…

202005.27
0

Nauka zdalna – znikający uczniowie

W związku z koniecznością prowadzenia lekcji w trybie zdalnym szkoły zaczęły borykać się z problemem uczniów, którzy nie pojawiają się w ogóle na zajęciach. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przygotowała dla szkół schemat postępowania w takich sytuacjach: 1. Dyrektor placówki zbiera dotychczas dostępne informacje dotyczące dziecka, jego sytuacji rodzinnej, stanu zdrowia, sytuacji prawnej, stanu bezpieczeństwa, ewentualnych…

202005.26
0

Odwieszenie biegu terminów procesowych od dnia 23 maja 2020 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. „tarcza 3.0”) w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 16 maja 2020 r., zostaje odwieszony bieg terminów procesowych, które nie zaczęły swojego biegu…

202005.25
0

Otwarcie szkół od dnia 25 maja 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 25 maja 2020 r.: 1. Szkoły podstawowe prowadzą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktycznymi dla uczniów klas I-III. 2. Szkoły podstawowe…