202006.25
0

Wierzytelności i zadłużenie firmy w czasie epidemii COVID-19

Czas epidemii COVID-19 wiążę się z destabilizacją sytuacji gospodarczej w kraju, a co za tym, sytuacji finansowej polskich przedsiębiorców.

W związku z bieżącymi transakcjami handlowymi, wobec niezrealizowanych płatności za usługi czy towary, których świadczenie/dostarczanie nie zostały zatrzymane w dobie epidemii, powstają zatory płatnicze.

Pytanie, co zrobić w sytuacji, gdy kontrahent zwleka już długi czas z zapłatą należności za wystawioną fakturę, w sytuacji gdy praca sądów, komorników została ograniczona w związku z epidemią COVID-19 i nie wiadomo kiedy wróci do wcześniejszego stanu?

Warto zastanowić się po pierwsze nad możliwością złożenia pozwu o zapłatę do sądu elektronicznego w Lublinie, strona internetowa sądu: https://www.e-sad.gov.pl/

Korzystanie z sądu elektronicznego zalecamy w przypadku wierzytelności nieprzekraczających 20 000 PLN – przy większych kwotach, z uwagi na bardziej skomplikowany charakter sprawy, istnieje realne ryzyko jej umorzenia przed sądem elektronicznym i konieczności skierowania postępowania do zwykłego sądu.

Jednak gdy zdecydujemy się złożyć pozew o zapłatę do zwykłego sądu (sądu właściwego zgodnie z przepisami Kodeksu postepowania cywilnego), to warto pamiętać, że aktualnie obowiązujący przepis art. 730 (1) § 2 (1) Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że:

Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia uważa się za uprawdopodobniony, gdy żądającym zabezpieczenia jest powód dochodzący należności zapłaty z tytułu transakcji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w przypadku gdy wartość tej transakcji nie przekracza siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych, a dochodzona należność nie została uregulowana i od dnia upływu terminu jej płatności upłynęły co najmniej trzy miesiące.
Rozwiązanie to ułatwia uzyskanie zabezpieczenia roszczenia, a tym samym odzyskania ostatecznie należności od kontrahenta, w przypadku gdy w sprawie o zapłatę dochodzimy należności z tytułu transakcji handlowej nieprzekraczającej 75 000 PLN, a od terminu zapłaty upłynęły co najmniej trzy miesiące.

Co zrobić w sytuacji, gdy firma w związku z epidemią COVID-19 popadła w zadłużenie u wielu wierzycieli?

Warto się zastanowić w takiej sytuacji nad skorzystaniem z mechanizmów określonych w przepisach ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. 2019, poz. 498, t.j.) oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U., poz. 978, ze zmianami).