202107.30
0

Elektroniczny KRS

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż od 1 lipca 2021 roku wszystkie wnioski dotyczące podmiotu, który podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców (KRS), będą składane wyłącznie elektronicznie z Portalu Rejestrów Sądowych za pomocą specjalnych interaktywnych formularzy.

Zarówno wnioski, jak i dokumenty do nich załączone będą podpisywane za pomocą kwalifikowanego podpisu, albo profilu zaufanego ePUAP.
Wszelka korespondencja Wnioskodawcy z Sądem będzie odbywać się w formie elektronicznej.

Rejestracja przedsiębiorców w KRS będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie – Sąd będzie wydawał w tym zakresie elektroniczne decyzje podpisane podpisem kwalifikowanym, następnie taka decyzja zostanie doręczona na konto użytkownika w Portalu Rejestrów Sądowych.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/elektroniczny-dostep-do-krajowego-rejestru-sadowego