Adam KrassowskiAdam Krassowski – adwokat (ORA w Warszawie). Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W KMiW od dziesięciu lat prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem usług regulowanych. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach regulacyjnych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących pieniężnych kar nakładanych przez organy regulacyjne oraz w postępowaniach karnoskarbowych. Pracuje w języku angielskim.