Robert Kwaśniak – wspólnik, adwokat. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu

Warszawskiego. Posiada uprawnienia radcy prawnego, doradcy podatkowego, uprawnienia sędziowskie a także uprawnienia dodatkowe: PRINCE2TM Fundation oraz eksperta KFE.

Posiada praktykę i doświadczenie zawodowe zarówno w pracy w biznesie jak i w administracji publicznej w której pełnił różne funkcje do stanowiska Wiceministra Finansów oraz pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów w parlamentarnych pracach legislacyjnych dotyczących ustaw z zakresu podatków i ceł.

Adwokat specjalizujący się w sprawach karnych skarbowych i obszarze podatkowo-gospodarczym. Specjalista rynku paliw. Pełnił funkcję Dyrektora instytucji wdrażającej projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej ? Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Posiada praktyczne doświadczenie i wiedzę związane z finansowaniem przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej.

W ramach korporacji Doradców Podatkowych piastował funkcję Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Biegle posługuje się w języku angielskim oraz rosyjskim.

Z najważniejszych osiągnieć zawodowych można wymienić:

  1. Członek rady nadzorczej oraz Wiceprezes ds. Finansowych – Węglokoks S.A.

2. Wiceprezes ds. Finansowych – Polska Grupa Górnicza Sp. z.o.o.

3. Dyrektor zarządzający Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, instytucji finansowej powołanej w ramach systemu zarządzania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4. Przewodniczący Komitetu Sterującego projektów finansowanych ze środków Phare CBC.

5. Ekspert Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP w zakresie obrotu towarowego z zagranicą.

6. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego.

7. Współautor komentarza do Kodeksu celnego ? Analiza zmian w ustawodawstwie celnym.