202102.08
0

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

• Celem Tarczy 2.0 jest pomoc finansowa dla firm z 54 branż, najbardziej poszkodowanych, które musiały ograniczyć lub zawiesić swoją działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19. • Wartość programu to łącznie 13 mld zł. • Termin składania wniosków: 15 stycznia – 28 lutego 2021 r. • Wnioski należy składać za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej,…

202102.02
0

Rodzina 500+

Z dniem 1 lutego 2021 roku ruszył nabór wniosków w ramach programu „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. Wnioski można składać jedynie drogą elektroniczną na 3 sposoby: 1) bankowość elektroniczna, 2) portal Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl 3) PUE ZUS Natomiast od 1 kwietnia…

202012.02
0

USTAWA ANTYPRZEMOCOWA

W dniu  30.11.2020 roku weszła w życie Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – tzw. Ustawa Antyprzemocowa – mowa tutaj o nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i szeregu innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 956). Ustawa zakłada min. dodanie do Ustawy o policji…

202006.25
0

Wierzytelności i zadłużenie firmy w czasie epidemii COVID-19

Czas epidemii COVID-19 wiążę się z destabilizacją sytuacji gospodarczej w kraju, a co za tym, sytuacji finansowej polskich przedsiębiorców. W związku z bieżącymi transakcjami handlowymi, wobec niezrealizowanych płatności za usługi czy towary, których świadczenie/dostarczanie nie zostały zatrzymane w dobie epidemii, powstają zatory płatnicze. Pytanie, co zrobić w sytuacji, gdy kontrahent zwleka już długi czas z…

202006.24
0

Ochrona danych osobowych w czasie epidemii COVID-19

Walka z epidemią COVID-19 koronawirusa rodzi wątpliwości do zakresu i charakteru przetwarzania danych osobowych. Do tych wątpliwości odniósł się Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w oświadczeniu na stronie internetowej Urzędu: https://uodo.gov.pl/pl/138/1456 Wyraził on stanowisko, że przepisy wprowadzone w związku z epidemią COVID-19 w Polsce są zgodne z rozporządzeniem RODO. Jak wskazano w motywie 46 rozporządzenia…

202006.19
0

Bon wakacyjny na wakacje dla urlopowiczów i branży turystycznej

Niedawno zapowiadano wprowadzenie przepisów pozwalających Polakom zatrudnionym na etacie na skorzystanie z bonu turystycznego na wakacje w kraju w wysokości 1000 zł. Założenia projektu ustawy w sprawie bonu 500 zł na każde dziecko do 18. roku życia z przeznaczeniem na wyjazd wakacyjny, różnią się jednak od pierwotnych zapowiedzi. Do Sejmu trafił właśnie prezydencki projekt ustawy…

202005.27
0

Nauka zdalna – znikający uczniowie

W związku z koniecznością prowadzenia lekcji w trybie zdalnym szkoły zaczęły borykać się z problemem uczniów, którzy nie pojawiają się w ogóle na zajęciach. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przygotowała dla szkół schemat postępowania w takich sytuacjach: 1. Dyrektor placówki zbiera dotychczas dostępne informacje dotyczące dziecka, jego sytuacji rodzinnej, stanu zdrowia, sytuacji prawnej, stanu bezpieczeństwa, ewentualnych…

202005.26
0

Odwieszenie biegu terminów procesowych od dnia 23 maja 2020 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. „tarcza 3.0”) w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 16 maja 2020 r., zostaje odwieszony bieg terminów procesowych, które nie zaczęły swojego biegu…

202005.25
0

Otwarcie szkół od dnia 25 maja 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 25 maja 2020 r.: 1. Szkoły podstawowe prowadzą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktycznymi dla uczniów klas I-III. 2. Szkoły podstawowe…

202005.14
0

Przedszkola i żłobki w Warszawie – kiedy otwarcie?

Zgodnie z: 1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; oraz 2) rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki…

202005.13
0

Pobyt w hotelu lub w innym miejscu noclegowym od 4 maja 2020 r.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od poniedziałku 4 maja można skorzystać z noclegu w hotelu lub innym miejscu zapewniającym taki nocleg. Dla tych, którzy przed pobytem w hotelu chcieliby dowiedzieć się, jakie warunki sanitarne…

202005.12
0

Sieć 5G w Polsce a koronawirus. Aukcja 5G. Skrócenie kadencji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Z wybuchem epidemii pojawiły się głosy, że rozwijająca się na świecie sieć 5G odpowiada za pandemię koronawirusa. Komunikat zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozwiewa wątpliwości. Koronawirus nie przenosi się drogą fal radiowych, w związku z czym rozwój sieci 5G nie może w żaden sposób odpowiadać za światową epidemię. Dodatkowo UKE przypomina, że narażenie…