202005.26
0

Odwieszenie biegu terminów procesowych od dnia 23 maja 2020 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. „tarcza 3.0”) w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 16 maja 2020 r., zostaje odwieszony bieg terminów procesowych, które nie zaczęły swojego biegu lub których bieg został zawieszony w związku z epidemią koronawirusa w Polsce.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Sprawiedliwości bieg terminów procesowych został odwieszony od dnia 23 maja 2020 r., na co należy zwrócić szczególną uwagę, z uwagi na to, że stało się to dzień wcześniej niż nakazywałyby to zasady liczenia biegu terminów w postępowaniu cywilnym czy administracyjnym (gdzie do biegu terminu nie zalicza się dnia, w którym się on rozpoczął).