Anna Tomczyk

Anna Tomczyk – adwokat, w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów KMiW S.C. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z sektora energetycznego, w szczególności związanych z rynkiem paliw ciekłych, gazu i energii elektrycznej.

W dotychczasowej praktyce zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów dokonujących produkcji i obrotu wyrobami akcyzowymi. Występuje w postępowaniach przed organami administracji państwowej, organami kontroli skarbowej, urzędami skarbowymi i celnymi. Reprezentuje podmioty w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uczestniczy w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w tym dotyczących udzielenia koncesji na obrót, magazynowanie, i wytwarzanie paliw ciekłych. Reprezentuje podmioty gospodarcze w sporach z konsumentami. Posiada także doświadczenie w obsłudze prawnej niepublicznych uczelni wyższych w zakresie bieżącej ich obsługi.