Kancelaria świadczy następujące usługi o charakterze pakietowym:

In-House Start KMIW?

Obsługa prawna wykonywana jest przez:

 1. Zespół obsługujący(co najmniej 3 Adwokatów lub Radców Prawnych specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach prawa gospodarczego) oraz
 2. Prawnika delegowanego w siedzibie Klienta przez (osoba z wykształceniem prawniczym z doświadczeniem praktycznym w obszarze działalności Klienta) w wymiarze 2,5 dnia tygodniowo
 3. nadzorowanego zewnętrznie przezPrawnika wiodącego koordynującego całość obsługi prawnej danego Klienta  (Adwokat lub Radca Prawny z Kancelarii KMIW)

w  łącznym wymiarze pracy (pkt 1, 2 i 3)  100 h/m-c kalendarzowy.

DLACZEGO TA FORMA ?
 1. Zapewnia stałą i kompleksową obsługę prawną Firmy przez co najmniej 3 adwokatów/radców prawnych specjalizujących się w danych dziedzinach prawa oraz  Prawnika  w siedzibie Klienta;
 2. Pakiet dostosowany również do usług prawnych o charakterze komplementarnym do obsługi ogólnej, daje możliwość rozładowania okresowych ?spiętrzeń? w poszczególnych kategoriach spraw;
 3. Produkt ten z reguły obniża koszty obsługi prawnej wraz z podwyższeniem jej jakości;
 4. Jest optymalną formą sprawdzenia jak taka forma obsługi prawnej sprawdza się w konkretnej Firmie;
 5. Dostosowuje stopień zaangażowania prawników specjalistów do faktycznych potrzeb Klienta z zachowaniem ryczałtowości wynagrodzenia, upraszcza rozliczenia za usługę;

In-House Standard KMIW?

Obsługa prawna wykonywana  jest przez:

 1. Zespół obsługujący(co najmniej 3 Adwokatów lub Radców prawnych specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach prawa gospodarczego) oraz
 2. przez Prawnika delegowanego w siedzibie Klienta (osoba z wykształceniem prawniczym z doświadczeniem praktycznym w obszarze działalności Klienta) w wymiarze 5 dni tygodniowo
 3. nadzorowanego zewnętrznie przez Prawnika wiodącego koordynującego całość obsługi prawnej danego Klienta (Adwokat lub Radca Prawny z Kancelarii KMIW)

w łącznym wymiarze pracy (pkt 1, 2 i 3)  190 h/m-c kalendarzowy.

DLACZEGO TA FORMA ?
 1. Zapewnia stałą obsługę prawną Firmy przez co najmniej 3 adwokatów/radców prawnych specjalizujących się w danych dziedzinach prawa, Prawnika delegowanego/Inhousa oraz wyznaczonego Prawnika;
 2. Stopień zaangażowania prawników specjalistów z zespołu obsługującego jest dostosowany do faktycznych potrzeb Klienta z zachowaniem ryczałtowości/stałości wynagrodzenia miesięcznego;
 3. Bezpośredni stały i codzienny dostęp do obsługi prawnej ? Prawnik delegowany (w razie jego nieobecności Kancelaria zapewnia jego zastępstwo);
 4. Przesuniecie na Kancelarię problemów związanych ze sprawami pracowniczymi ( choroby, urlopy itp.) ? Kancelaria na bieżąco zapewnia zastępstwo w takich przypadkach. Klient płaci określoną kwotę za pakiet na zasadzie zakupu usług ? fakturę VAT, upraszcza rozliczenia za usługę.

In-House Flex KMIW?

Obsługa prawna wykonywana  jest przez:

 1. Zespół obsługujący(co najmniej 3 Adwokatów lub Radców Prawnych specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach prawa gospodarczego) oraz
 2. przez co najmniej 2Prawników delegowanych w siedzibie Klienta (osób z wykształceniem prawniczym z doświadczeniem praktycznym w obszarze działalności Klienta) w wymiarze 5 dni tygodniowo każdy,
 3. nadzorowanych zewnętrznie przezPrawnika wiodącego koordynującego całość obsługi prawnej danego Klienta (Adwokat lub Radca Prawny z Kancelarii KMIW)

w łącznym wymiarze pracy (pkt 1, 2 i 3)  360 h/m-c kalendarzowy.

DLACZEGO TEN PRODUKT ?
 1. Model zapewniający komplementarną obsługę prawną dla Klientów z wewnętrznym Działem Prawnym;
 2. Produkt dostosowany do zwiększonej ilości pracy w określonych obszarach zadaniowych lub czasie,  ostateczny kształt jest ustalany przez praktykę działania Firmy i faktyczne potrzeby;
 3. Wygospodarowane środki i czas Klient może poświęcić w większym stopniu na działalność core-ową;
 4. Zapewnia stałą obsługę prawną Firmy przez co najmniej 5 adwokatów/radców prawnych specjalizujących się w danych dziedzinach prawa, co najmniej 2 Prawników delegowanych/Inhousów oraz wyznaczonego Prawnika nadzorującego czuwającego nad całością obsługi;
 5. Regułą jest znaczne (50,60 %-owe) obniżenie kosztów obsługi prawnej przy jednoczesnym znacznym podniesieniu ich jakości.?