W Kancelarii odpowiada za wsparcie Wspólników i zespołu Kancelarii w kwestiach administracyjnych oraz za sprawne funkcjonowanie sekretariatu.

Absolwentka administracji oraz obecnie studentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie.