Agnieszka Miksa-KwaśniakAgnieszka Miksa ? Kwaśniak ? radca prawny. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie od 1997 r.. W dotychczasowej praktyce zawodowej współpracowała z wieloma krajowymi i zagranicznymi kancelariami prawnymi i firmami doradczymi oraz świadczyła i świadczy pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych z branży telekomunikacyjnej zarówno największych spółek z tej branży jak i rozpoczynających działalność w tym zakresie oraz branży paliwowej m.in. rafinerii i spółek wydobywczych.

Od 1997 r. specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnych, w tym przygotowywaniu i negocjowaniu wszelkiego rodzaju umów w tym w szczególności umów międzyoperatorskich (w latach 1998-1999 uczestniczyła bezpośrednio w negocjacjach pierwszych umów interconnectowych w zakresie połączeń międzystrefowych w Polsce), o dostęp BSA; WRL; MVNO; współpracy w przygotowywaniu ofert spółek uznanych za posiadające pozycję znaczącą na rynku zakańczania połączeń w swojej sieci. Przygotowuje we współpracy z osobami odpowiedzialnymi merytorycznie wszelkie dokumenty zewnętrzne funkcjonujące na rynku telekomunikacyjnym w tym regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz wzory umów. Od wielu lat reprezentuje Klientów z branży telekomunikacyjnej w postępowaniach przez Prezesem UKE, Prezesem UOKiK, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, WSA, NSA oraz Sądem Najwyższym. Doradza również jednemu z najlepiej rozwijających się polskich operatorów telekomunikacyjnych wdrażającemu unikalną technologie telekomunikacyjną łączącą w sobie usługę stacjonarną i mobilną. Z racji wykonywania zawodu radcy prawnego również jako doradca wewnętrzny w jednej ze spółek telekomunikacyjnych ma wiedzę i doświadczenie we wszystkich obszarach takiej działalności, w szczególności w zakresie kształtowania ładu korporacyjnego.

Mecenas Agnieszka Miksa – Kwaśniak posiada również doświadczenie w zakresie prawa energetycznego i dziedzin z tym związanych w szczególności jest autorką wielu opinii prawnych dotyczących aspektów podatkowych związanych z wykonywaniem działalności związanej z wydobyciem, wytwarzaniem oraz obrotem paliwami. Reprezentuje Klientów w postępowaniach przed Prezesem URE, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, WSA, NSA oraz Sądem Najwyższym.

Współuczestniczyła również w przygotowaniu oraz ocenie prawnej wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków unijnych dla jednostek naukowych związanych m.in. z Polską Akademią Nauk oraz doradzała podczas realizacji takich wniosków przy wykorzystaniu uzyskanych środków. Ma również doświadczenie w procesie wprowadzania spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie