202005.14
0

Przedszkola i żłobki w Warszawie – kiedy otwarcie?

Zgodnie z:

1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; oraz
2) rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

– od 6 maja 2020 r. możliwe jest otwarcie dla dzieci przedszkola, żłobka oraz klubu dziecięcego.

Jednak w Warszawie, zgodnie z:

1) zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2020 r. nr 568/2020 w sprawie ograniczenia funkcjonowania żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz prowadzenia działalności przez dziennych opiekunów zatrudnionych przez m.st. Warszawę w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.; oraz
2) zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2020 r. nr 569/2020 w sprawie rekomendacji zawieszenia zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na terenie tych jednostek w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.;

– zajęcia w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawy pozostają zawieszone co najmniej do 15 maja 2020 r.

Otwarcie przedszkoli i żłobków w stolicy uzależnione jest od spełnienia wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wytyczne dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

Otwarcia przedszkoli i żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawa można spodziewać się zatem od 18 maja 2020 r.