201705.19
0

„Roam like at home” czyli koniec roamingu w Europie

Przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego, Rady UE oraz Komisji Europejskiej uzgodniło sposób regulacji hurtowych rynków usług czyli cen naliczanych wzajemnie przez operatorów innych sieci jeżeli ich klienci korzystają z telefonów komórkowych na ternie UE. W wyniku zapadłych ustaleń, realną staje się likwidacja opłat roamingowych od 15 czerwca br.

Od 15 czerwca 2017 r. każdy będzie mógł korzystać ze swojego urządzenia przenośnego podczas podroży po terytorium UE, ponosząc te same opłaty co w kraju ojczystym („roam like at home”), pod warunkiem przestrzegania przez operatorów tzw. polityki uczciwego korzystania (ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/2286 z dnia 15 grudnia 2016 r.) Na przykład jeżeli abonent płaci za miesięczny pakiet minut, SMS-ów i danych w swoim kraju, każde połączenie, sms lub przesył danych, za granicą na terytorium UE zostaną naliczone w ramach tego pakietu, tak jakby przebywał w kraju ojczystym – bez dodatkowych opłat. W przypadku jednak, kiedy abonent przekroczy ustalone w abonamencie limity korzystania z roamingu, wszelkie dodatkowe opłaty nie będą wyższe niż hurtowe stawki roamingowe.

Unijni negocjatorzy uzgodnili następujące hurtowe progi cenowe:

  • 3,2 eurocentów za minutę połączenia głosowego, począwszy od 15 czerwca 2017 r.
  • 1 eurocent za wiadomość SMS, od 15 czerwca 2017 r.
  • stopniową redukcję (w ciągu 5 lat) limitów progów cenowych za transfer danych: zmniejszenie opłat do 7,7 EUR za GB (od 15 czerwca 2017 r.), do 6 EUR za GB (od 1 stycznia 2018 r.), 4,5 EUR za GB (od 1 stycznia 2019 r.), 3,5 EUR za GB (od 1 stycznia 2020 r.), 3 EUR za GB (od 1 stycznia 2021 r.) i 2,5 EUR za GB (od 1 stycznia 2022 r.).

Operatorzy telefonii komórkowej muszą oferować swoje usługi roamingu po cenach krajowych klientom, którzy albo mieszkają w państwie członkowskim operatora albo są z nim trwale związani, kiedy ci klienci okresowo podróżują po terytorium UE. W razie potrzeby operatorzy mogą wymagać od swoich klientów potwierdzenia miejsca zamieszkania lub potwierdzenia wspomnianych „trwałych związków” z danym państwem członkowskim. Taki „trwały związek” to na przykład stosunek pracy lub systematyczny udział w zajęciach na uniwersytecie.

Aby korzystać z usługi „roam like at home”, nie jest wymagana formalna rejestracja. Od 15 czerwca 2017 r. usługa ta powinna być automatycznie zawarta we wszystkich umowach konsumenckich telefonii komórkowej, w ramach których operatorzy oferują roaming. Operatorzy mogą zażądać od klientów potwierdzenia, że zamieszkują (mają stałe miejsce pobytu) w państwie członkowskim operatora sieci komórkowej.

Źródło:

https://ec.europa.eu/