202004.15
0

NOWA TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0

Obecnie analizujemy Ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (projekt poselski i rządowy), która stanowi kontynuację realizacji przyjętej tzw. tarczy antykryzysowej – aktualnie jest ona procedowana w Senacie.

W dniu 13 kwietnia 2020 roku Ustawa trafiła do Komisji Zdrowia, gdzie po rozpatrzeniu jej na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2020 r. komisja poinformowała, że żaden z poddanych pod głosowanie wniosków nie uzyskał większości głosów.

Projekt tej ustawy wprowadza kolejne rozwiązania mające przeciwdziałać negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym w wyniku panującej pandemii, a także regulacje, które mają wspierać poszczególne grupy społeczne.

Przewidziano m.in.:

– zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców

– wprowadzenie 3-miesięcznego zwolnienia ze składek dla firm zatrudniających do 49 pracowników, te zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności

– ponowną wypłatę świadczenia postojowego dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne

– wprowadzenie nielimitowanego dostępu do „publicznych” stron internetowych (m.in. strony w domenie gov.pl, usługi umożliwiające zdalną diagnostykę medyczną, usługi e-learningu umożliwiające zdalną pracę nauczycieli i uczniów) i bezpłatne korzystanie ze stron jednostek sektora finansów publicznych

– w ramach pomocy dla służby zdrowia m.in. wsparcie wyposażenia placówek ochrony zdrowia w szybkie łącza internetowe i sprzęt umożliwiający prowadzenia zdalnej diagnostyki medycznej oraz równoległe wyposażenie osób ze szczególnych grup społecznych (osoby starsze, niepełnosprawne) w urządzenia i usługi umożliwiające wykonywanie codziennych aktywności w sposób zdalny

O dalszych postępach prac nad powyższą Ustawą będziemy na bieżąco informować.Źródło:
www.senat.gov.pl